De frivillige på Mitraniketan

To the English Version 

Denne hjemmeside henvender sig især til alle dem, der ønsker at være frivillige på Mitraniketan i Sydindien. Hvis du er interesseret i at tilbringe en uge, en måned eller måske et halvt år på Mitraniketan, så kontakt Reghu, der er forstander på den Grundtvig-inspirerede højskole (People´s College).

Reghu står for kommunikationen med omverdenen, og du kan finde hans mailadresse ved at klikke på “Contact”. Mitraniketan består af en grundskole (1. – 10. klasse) og en dansk inspireret højskole. Både grundskolen og højskolen er internatskoler, idet eleverne kommer langvejs fra og derfor bliver nødt til at bo på skolen. Også de helt små.

Udover skolen er der over hele området mange værksteder. Der er adskillelse mellem drenge og piger, idet der findes et “girls´ college” og et “boys´ college”. Som et kuriosum skal nævnes, at man på stedet er overbevist om, at pigerne er bedst til at tage sig af de små drenge. Så de får lov til at bo hos pigerne til en vis alder.

Her er pigerne efter ‘morning assembly’ på vej til deres girls´ college for at gøre sig klar til skolen. Og som man kan se, tager de sig kærligt af de små drenge.

Hvad laver de frivillige på Mitraniketan?

Som frivillig byder man ind med det, man kan, og som man i øvrigt har lyst til at lave. Nogle frivillige spiller på guitar og lærer eleverne små sange, andre underviser engelsk i grundskolen eller på People´s College (højskolen). Udover skolerne er der en hel række værksteder på området. Der er et udmærket maskinværksted, et keramikværksted og mange andre værksteder og en interessant biologisk afdeling (se i øvrigt siden “Farm Science Centre“). Især er man på stedet meget stolt af “mushroom” (svampe) dyrkningen.

I foråret 2011 kom der en tysk gymnasieklasse til Mitraniketan. Det var 30 elever med 5 voksne (lærere og forældre). De var naturligvis kommet for at lære Sydindien at kende, men de ville også gerne gøre et stykke praktisk arbejde for fællesskabet:

Galleri på Mitraniketan

Viswanathan (med skæg) ved indvielsen af galleriet, der fortæller historien om hans liv. (Forår 2011). Det var Viswanathan, der i 1956 grundlagde Mitraniketan.

ECO-Campus projektet

ECO-Campus projektet er et økologisk projekt på Mitraniketan, som er støttet af bl.a. Mitraniketans Venner. Mitraniketans Venner er en dansk forening, der normalt støtter Mitraniketan ved at skaffe midler til skolens drift. Men her støtter foreningen også det økologiske projekt “ECO-Campus”. Projektet går bl.a. ud på at opbevare vand i regntiden og bruge det i den tørre årstid.

Indvielsen af et Girls Hostel

En beretning om 12 børn fra stammeområdet Wayanad

Eleverne på Mitraniketan kommer for størstedelens vedkommende fra de nordlige stammeområder. Det er et meget fattigt område. I 2013 besøgte to danske frivillige disse områder for at undersøge, hvor eleverne kommer fra og under hvilke vilkår de vokser op under. – Det er der kommet en rapport ud af: En beretning om 12 børn.

Læs mere om Mitraniketan på dansk på hjemmesiden www.mitraniketans-venner.dk.